No4672模特小海臀Rena脱牛仔裤露性感粉色高叉连体衣秀翘臀诱惑写真62P小海臀

No4672模特小海臀Rena脱牛仔裤露性感粉色高叉连体衣秀翘臀诱惑写真62P小海臀

火伤阳分,上冲作衄;火伤阴分,小便遂难。三阳盗汗,皆邪热未尽;三阴盗汗,皆热伏血分。

表受寒邪而未入里,宜麻黄汤辛甘温之剂以发之。切宜仔细。

肺热感寒者,羌防泻白散。然发热呕吐,尚非承气症,故用大柴胡汤。

 邪下于膈,不犯清道,则元气不伤,故轻于结胸耳。 燥热疫邪,肺胃先受,故时行热病,见唇焦消渴者,即用此方。

夫变者,改易之义也。是以大便闭结,惟以表邪之解与未解,里热之结与不结,汗之多与不多,身表之热与不热,下症之急与不急,屎之硬与不硬,津液之干与不干,脐腹之痛与不痛,脉之数与不数,以别可下、不可下、微下、急下、俟之导之之法也。

而同禁桂枝,同用麻黄甘草杏仁石膏汤。若表邪已散,手足时时有汗,栀连二陈汤冲竹沥热服。

Leave a Reply